Certifikáty

Agriwell s.r.o. je zařazená do systému společnosti EKO-KOM a.s., která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru, s platným certifikátem č.: EK-F00090431.

Společnost AGRIWELL s.r.o. je registrovana v ÚKZÚZ, registrační číslo provozu je CZ 800487-02.

Společnost AGRIWELL s.r.o. je certifikovaná podle standardu HACCP Rč: 02.402.088.

Nabízíme tyto produkty: